Vabilo na novinarsko konferenco ob izidu dveh monografij: Formal Studies in Slovenian Syntax. In Honor of Janez Orešnik in Škrabčevi dnevi 9. Zbornik prispevkov s simpozija 2015

Datum objave: 16. 1. 2017
Dogodki

Univerza v Novi Gorici vabi na novinarsko konferenco ob izidu dveh jezikoslovnih del.

Sodelavca Univerze Franc Marušič in Rok Žaucer sta uredila monografijo Formal Studies in Slovenian Syntax. In Honor of Janez Orešnik, ki je decembra 2016 izšla pri mednarodni založbi John Benjamins ("https://benjamins.com/#catalog/books/la.236/main"). Franc Marušič, Petra Mišmaš in Rok Žaucer pa so uredili zbornik Škrabčevi dnevi 9. Zbornik prispevkov s simpozija 2015, ki je izšel pri založbi Univerze v Novi Gorici. ("http://www.ung.si/sl/zalozba/")

Prva knjiga je mednarodno zasnovana monografija v angleščini, ki prinaša tematsko osredinjene prispevke o formalizirani slovenski skladnji, kar je prva taka publikacija sploh (posvečena pa je akademiku Janezu Orešniku, starosti formaliziranega jezikoslovja pri nas, ob njegovi 80-letnici); druga knjiga pa je zbornik z zadnje na UNG organizirane konference Škrabčevi dnevi in v skladu s tem prinaša tematsko različne jezikoslovne prispevke objavljene v slovenščini.

Novinarska konferenca bo potekala v sredo, 18. januarja 2017 ob 10. uri, v sejni sobi Univerze v Novi Gorici, Vipavska 13, Rožna Dolina.

Na novinarski konferenci bodo sodelovali:

  • dr. Franc Marušič, urednik znanstvene monografije in zbornika
  • dr. Rok Žaucer, urednik znanstvene monografije in zbornika
  • dr. Petra Mišmaš, urednica zbornika
  • Mirjana Frelih, vodja Založbe Univerze v Novi Gorici

Kontakt

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si