Informativni dan Univerze v Novi Gorici

Datum objave: 9. 2. 2017
Dogodki

Univerza v Novi Gorici bo v petek, 10. februarja 2017, in v soboto, 11. februarja 2017, na informativnem dnevu predstavila študijske programe 1. in 2. stopnje Fakultete za znanosti o okolju, Poslovno-tehniške fakultete, Fakultete za naravoslovje, Fakultete za humanistiko, Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo ter Akademije umetnosti.

Pod okriljem Univerze v Novi Gorici, mlade in dinamične institucije na zahodni meji Slovenije, združujemo perspektivne, interdisciplinarne in praktično naravnane študijske programe, na katerih študenti pridobivajo celovita znanja s področij naravoslovja, tehničnih znanosti, biotehniških ved, humanistike, družboslovja in umetnosti ter se izobražujejo za poklice prihodnosti.

Na Univerzi v Novi Gorici zagotavljamo visoko stopnjo interdisciplinarnosti študijskih programov, ki prinaša širša znanja, vrhunske domače in gostujoče profesorje ter izjemno ugodno razmerje med številom študentov in profesorjev (pet študentov na enega učitelja). Vse to poleg sodobnih pristopov učenja in poučevanja in vedno večjim naborom študijskih vsebin, ki se lahko izvajajo na daljavo, omogoča spodbudno okolje za študij in posledično visoko zaposljivost naših diplomantov. Lani je v enem letu po končani diplomi zaposlitev našlo 91% naših diplomantov, kar gotovo potrjuje kakovost naše študijske ponudbe.

S praktičnim usposabljanjem študentov poskrbimo, da je pridobljeno in ustvarjeno znanje dejansko uporabno, da študenti redno prihajajo v stik z morebitnimi delodajalci in da znanje prenašamo iz akademskega okolja v gospodarstvo. Študentom je na voljo tudi Karierni center, ki skrbi prav za povezovanje univerzitetnega s podjetniškim in industrijskim okoljem ter nudi podporo pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve.

Kot prva univerza v Sloveniji smo ponudili status športnika vsem študentom športnikom, ki so registrirani kot tekmovalci, se aktivno udeležujejo tekmovanj in dosegajo opazne rezultate. Pri tem ni obvezujoča pridobitev določenega naziva s strani Olimpijskega komiteja Slovenije. Goriška s svojo blago klimo privablja študente športnike iz celotne Slovenije, saj športnikom nudi dobre pogoje za trening tudi v zimskem obdobju, ko je izvajanje športnih dejavnosti na prostem v večjem delu Slovenije sicer oteženo.

Na Univerzi v Novi Gorici posebno skrb posvečamo rednim prenovam naših študijskih programov. Kot majhna ustanova imamo namreč to prednost, da se lažje in hitreje prilagodimo potrebam trga dela in drugim značilnostim hitro spreminjajoče se družbe, v kateri živimo. Interesi mladih, povpraševanje delodajalcev po določenih profilih diplomantov, nova tržišča in razmah informacijskih tehnologij so že v študijskem letu 2016/2017 narekovali obsežne spremembe študijskih vsebin, ki jih bomo tako v 2017/18 kot tudi v naslednih študijskih letih še nadalje nadgrajevali.

V prihodnje tako načrtujemo uvedbo drugostopenjskega programa Digitalna humanistika uvedbo praktičnega usposabljanja na prvostopenjskem programu Kulturna zgodovina na Fakulteti za humanistiko in dva nova modula s področja rastlinskih tehnologij in zdravja, ki bosta poleg okoljskega inženirstva vključena v predmetnik drugostopenjskega študijskega programa Okolje na Fakulteti za znanosti o okolju.

V nadaljevanju predstavljamo študijsko ponudbo fakultet, ki jo bomo v okviru prihajajočih informativnih dnevov predstavili pod navedenimi slogani.

Fakulteta za naravoslovje: Vas zanima, kako deluje vesolje?
Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici v slovenskem visokošolskem prostoru uveljavlja vrhunski, raziskovalno usmerjen način poučevanja fizikalnih znanosti. Programa Univerzitetni študijski program prve stopnje »Fizika in astrofizika« ter Magistrski študijski program druge stopnje »Fizika in astrofizika«, ki ju izvajamo, sta edina programa s področja astrofizike v Sloveniji. Prednosti študija pri nas so individualno delo s študenti, mlada, dinamična ekipa asistentov in profesorjev, zgodnja vključitev v raziskave in usmerjenost v mednarodno znanstveno-raziskovalno okolje.

Poslovno-tehniška fakulteta: Informacijske tehnologije – znanje za prihodnost
Poslovno-tehniška fakulteta na prvi in drugi stopnji izvaja prenovljen študijski program Gospodarski inženiring, ki ponuja več vsebin s področja širše uporabe informacijskih tehnologij (npr. spletni marketing, spletne in mobilne tehnologije, elektronsko poslovanje, internet stvari). Zaradi dodatnih znanj bodo imeli že sicer dobro zaposljivi diplomanti še boljše izhodišče za delo v podjetjih in drugih ustanovah, saj bodo dobro pripravljeni na spremembe, ki jih prinaša pospešena digitalizacija proizvodnih in poslovnih procesov. Program bo v študijskem letu 2017/18 še izdatneje podprt s spletnimi učilnicami in posnetki predavanj, s tem pa postaja bolj dostopen tudi študentom, ki potrebujejo pri študiju nekaj več fleksibilnosti.

Fakulteta za humanistiko: Pedagoški program Slovenistika, študijske vsebine s področja digitalne humanistike
Fakulteta za humanistiko je že v 2016/17 začela izvajati pedagoški program Slovenistika (druga stopnja), ki ponuja pedagoško-andragoško slovenistično izobrazbo. Poleg tega so študentom na voljo tudi druge študijske vsebine, ki jih humanistični programi drugih slovenskih univerz ne ponujajo. Študentom na prvi in drugi stopnji programa Slovenistika ponujamo izbirni predmet Digitalna humanistika, v študijskem letu 2017/18 pa bo možno opravljati tudi spopolnjevanje s področja digitalne humanistike v obsegu 30 ECTS.

Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo: Novosti v Sloveniji na področju izobraževanja v prodaji, trženju vina in komuniciranju s strankami
Prvostopenjski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo je še vedno edinstven v Sloveniji. Študentom ponujamo poglobljen in komplementaren študij vinarstva, vinogradništva in trženja vina s sodobnimi vsebinami. Pridobljena znanja in veščine naših diplomantom omogočajo konkurenčno prednost na vinogradniško-vinarskem trgu dela.

Fakulteta za znanosti o okolju: Znanje za prihodnost z vključenim praktičnim usposabljanjem na 1. stopnji in možnostjo dvojne diplome na 2. stopnji
Že v študijskem letu 2016/17 smo začeli izvajati prenovljen študijski program Okolje prve stopnje, ki ponuja nekaj novih izbirnih predmetov s področja biologije, v zadnjem letniku pa študentje opravljajo šesttedensko praktično usposabljanje, kar bo še dodatno prispevalo tako k zaposljivosti naših diplomantov kot tudi k še večji povezanosti z lokalnim okoljem. Na drugostopenjskem programu Okolje bodo študenti še nadalje imeli priložnost pridobiti dvojno magistrsko diplomo Univerze v Novi Gorici in Univerze Ca’ Foscari v Benetkah, če bodo del študija opravili na partnerski univerzi v Italiji.

Akademija umetnosti: Ustvari svoj pogled na svet!
V letu 2016 se je Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici preoblikovala v Akademijo umetosti. Smo mlada in dinamična akademija, ki nudi sodoben študij na štuijskih programih Digitalne umetnosti in prakse (prva stopnja) in Medijske umetnosti in prakse (druga stopja) tako s stališča metod in orodij učenja kakor tudi izbire vsebin in mentorjev. Podpiramo razvoj študentov, njihove ustvarjalnosti in akademskega dela. Prisegamo na oseben pristop, podpiramo e-učenje, smo intermedijsko naravnani in udejanjamo interdisciplinarno sodelovanje. Projektno delo in produkcijsko povezovanje v zunajšolskih okoljih študentu že med študijem priskrbita dragocene izkušnje pri delu na realnih in kompleksnih projektih. Študent že med študijem pridobiva delovne izkušnje ter razvija reference na izbranem področju. Vse to po diplomi omogoča mehak in hiter prestop v resnično produkcijsko okolje oziroma ciljno usmerjen nadaljnji študij.

Podrobnejše informacije o lokacijah in urah posameznih predstavitev so na voljo na spletni strani:
"http://www.ung.si/sl/studij/informativni-dnevi/"

Kontakt

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si