Predavanje v okviru Znanstvenega večera

Datum objave: 16. 2. 2017
Dogodki

Univerza v Novi Gorici vabi na predavanje, ki ga bo imel prof. dr. William Eichinger (University of Iowa), z naslovom "Razumevanje polemike o globalnem segrevanju". Predavanje bo v potekalo v četrtek, 23. februarja 2017, ob 19. uri v dvorcu Lanthieri v Vipavi.

Sledil bo razgovor s predavateljem, ki ga bo moderiral prof. dr. Samo Stanič, dekan Fakultete za naravoslovje in vodja Centra za raziskave atmosfere na Univerzi v Novi Gorici.

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Razprava o globalnem segrevanju se je žal v veliki meri izrodila v napade in obtoževanja med zagovorniki različnih stališč, kar onemogoča resno razpravo in vodenje racionalne politike do tega pomembnega pojava. Znanstvena razprava je namreč mehanizem za identifikacijo problemov in nedoslednosti v teorijah in modelih, ki jih uporabljamo, ter kot taka pripomore k njihovim izboljšavam oziroma nadgraditvam in s tem k boljšemu razumevanju sveta okoli nas. Pomanjkanje ustrezne diskusije na področju klimatoloških znanosti je pripeljalo do stagnacije znanja, saj novejša znanstvene objave kažejo, da je naša napovedna moč za velike klimatske pojave, kot je El Niño, danes slabša kot pred dvajsetimi leti. V predavanju bom obravnaval hipotezo "teorije o katastrofalnem globalnem segrevanju zaradi vpliva človeka" s stališča skeptika. Obravnaval bom dejavnike, ki so potrebni, da bi segrevanje zaradi antropogenih vplivov postalo dovolj veliko za posledično katastrofalno globalno spremembo podnebja, ki bi zahtevalo takojšnjo in drago regulacijo na državnem in svetovnem nivoju. Za glavne dejavnike bom predstavil argumente obeh strani in identificiral tiste dejavnike, kjer se argumenti ujemajo oziroma razlikujejo. Napovedi teorije bom primerjal z dejanskimi meritvami, kar bo omogočilo publiki, da pride do lastnih zaključkov o moči in znanstveni utemeljenosti posameznih argumentov, o potrebi po drastičnih ukrepih s strani države, ter razumevanje, zakaj zagovorniki nasprotnih stališč govorijo drug mimo drugega.

Priponke

Kontakt

Andreja Leban
Stiki z javnostmi
T: 05 3315 397
E: andreja.leban@ung.si