Vodja Centra za informacijske tehnologije in uporabno matematiko (m/ž)

Datum objave: 12. 7. 2019
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto vodje Centra za informacijske tehnologije in uporabno matematiko.
Rok za prijavo: do 5. 9. 2019

"Center za informacijske sisteme in uporabno matematiko":http://www.ung.si/sl/raziskave/center-za-sisteme-in-informacijske-tehnologije/ (CITUM) na "Univerzi v Novi Gorici":http://www.ung.si/sl/ sestavlja interdisciplinarna raziskovalna skupina, ki deluje na preseku računalništva, informatike, matematike, tehnologij vodenja sistemov in procesne tehnike. Razvija nove pristope k modeliranju in jih uporablja na različnih področjih, od biomedicine do izobraževanja in industrije. Razvija metode za inteligentno analizo podatkov in jih preizkuša na področjih, kjer je podpora IT ključna za odkrivanje novega znanja.

Iščemo novega sodelavca, ki ga motivira izziv, da oblikuje in vodi svojo raziskovalno skupino. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju, z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Glede na strateško usmeritev centra so zaželjene izkušnje s področja znanosti o podatkih. Vodja centra bo imel tudi možnost pedagoškega dela s študenti na vseh treh bolonjskih stopnjah, npr. na "Poslovno-tehniški fakulteti":http://www.ung.si/sl/studij/poslovno-tehniska-fakulteta/, "Fakulteti za znanosti o okolju":http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-znanosti-o-okolju/, "Fakulteti za naravoslovje":http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-naravoslovje/, "Fakulteti za podiplomski študij":http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-podiplomski-studij/ in drugih.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta: * doktorat znanosti s področja računalništva, uporabne matematike, elektrotehnike ali sorodnih ved, * izpolnjeni pogoji za nosilca/-ko raziskovalnih projektov, * izkušnje pri pridobivanju, izvajanju in vodenju raziskovalnih projektov, * organizacijske in vodstvene sposobnosti, * najmanj pet let delovnih izkušenj, * znanje slovenščine na stopnji C1 oz. pripravljenost za učenje slovenščine, * znanje angleščine na stopnji C1.

Obvezne priloge k prijavi: * življenjepis, * dokazila o izobrazbi, * znanstvena in strokovna bibliografija, * motivacijsko pismo z opisom raziskovalnih interesov, * kontaktni podatki za pridobitev priporočil.

Kandidati, uvrščeni v ožji izbor, bodo pozvani, da predložijo tudi vizijo razvoja centra. Izbrani kandidat bo zaposlen za nedoločen čas, mandat imenovanja na mesto vodje centra pa traja štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo do 5. 9. 2019, in sicer v e-obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.
Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si