Univerza v Novi Gorici prejela državno odlikovanje red za zasluge

Datum objave: 16. 10. 2015
Novice

Na svečani akademiji, ob dvajsetletnici Univerze v Novi Gorici, ki je 15. oktobra 2015 potekala na dvorcu Zemono pri Vipavi je Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor vročil državno odlikovanje red za zasluge Univerzi v Novi Gorici za izjemno uspešen razvoj in dosežke, s katerimi je oplemenitila slovenski visokošolski prostor.

Foto: Miha Godec
Foto: Miha Godec

Odlikovanje je s strani Univerze v Novi Gorici sprejel rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik, ki se je Predsedniku Borutu Pahorju zahvalil za izraženo čast.

“To odlikovanje razumemo kot priznanje naši drugačnosti, v smislu dopolnitve slovenskega univerzitetnega prostora, v smislu odprtosti, mednarodnega delovanja in medkulturnega povezovanja”, je dejal rektor. Ob tem je spomnil na vse, ki jim je odlikovanje tudi namenjeno. “Univerza v Novi Gorici je plod velike želje in volje nekaj posameznikov, znanstvenikov, zaposlenih na univerzi in študentov, ki so verjeli in še vedno verjamejo in gradijo zgodbo Univerze v Novi Gorici”, se je prof. dr. Zavrtanik zahvalil vsem, ki so v njenem snovanju in delovanju sodelovali.

Utemeljitev odlikovanja:
Univerza v Novi Gorici je v dveh desetletjih naredila izjemen razvoj. Začela je kot Fakulteta za znanosti o okolju in bila prva visokošolska ustanova z mednarodnim podiplomskim programom v Sloveniji. Uspešen razvoj je nadaljevala kot Politehnika Nova Gorica, ki je pedagoško delo še tesneje povezala z raziskovalno dejavnostjo. Leta 2006 pa je prerasla v pravo raziskovalno univerzo, v kateri sta raziskovalna in pedagoška dejavnost dva enakovredna temelja. V Sloveniji je postavila novo paradigmo. Znanstveno odličnost profesorjev je Univerza v Novi Gorici postavila kot pogoj za poučevanje sodobnega znanja na vseh treh stopnjah univerzitetnega študija.

Univerzo v Novi Gorici je Evropska komisija leta 2011 z velikim raziskovalnim projektom prepoznala kot ustanovo z največjim razvojnim potencialom v regiji na področju znanosti o materialih. Znanstvene objave njenih sodelavcev obsegajo presenetljivo širok spekter področij, od naravoslovja in ved o življenju do humanistike in inženirstva. Citiranost njenih sodelavcev pa je po zadnjih podatkih Agencije za raziskovalno dejavnost RS v samem slovenskem vrhu. Zelo pomemben je tudi njen prispevek k čezmejnemu sodelovanju s sosednjimi raziskovalnimi inštituti in univerzami pri krepitvi raziskovalne infrastrukture ter s tem k razvoju slovenskih obmejnih območij ob zahodni meji.

Za večino študijskih programov Univerze v Novi Gorici so značilni sodobnost, visoka aplikativnost znanj in povezovanje z industrijskimi partnerji. To pripomore tudi k nadpovprečni zaposljivosti diplomantov vseh treh stopenj. Značilno zanjo je tudi visoko število tujih profesorjev, kar je za Slovenijo pomembna novost. Študentom in profesorjem to daje dragoceno mednarodno izkušnjo in hkrati široke možnosti za izmenjavo z evropskimi univerzami. Posebej velja omeniti katedro za krasoslovje, ki je prvo Unescovo središče v Sloveniji.

Univerza v Novi Gorici pomeni nov mejnik tudi glede njenega pravnega statusa. Je nedržavna univerza. Njen nastanek je dokaz izjemnega sodelovanja med lokalnimi skupnostmi in vrhunskimi raziskovalnimi ustanovami – Mestno občino Nova Gorica, Občino Ajdovščina, Institutom Jožef Stefan in Znanstvenoraziskovalnim centrom SAZU.

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

Foto: Miha Godec