Dekan Akademije umetnosti (m/ž)

Datum objave: 5. 2. 2020
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto dekana Akademije umetnosti.
Rok za prijavo: do 26. 2. 2020

Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici je mlada in dinamična akademija, ki podpira razvoj študentov in nudi sodoben študij tako z metodami in orodji učenja, kakor tudi z izbiro vsebin in mentorjev. Prisega na oseben pristop, podpira e-učenje, je intermedijsko naravnana in udejanja interdisciplinarno sodelovanje.
Iščemo motiviranega sodelavca, ki bo prevzel vodenje akademije in usmerjal njen nadaljnji razvoj v skladu z strateškimi cilji univerze.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: * najmanj univerzitetna izobrazba ali izobrazba II. stopnje s področja delovanja akademije, * najmanj naziv docent ali izpolnjeni pogoji za izvolitev v ta naziv, * izpolnjeni pogoji za nosilca raziskovalnih projektov, * organizacijske in vodstvene sposobnosti, * najmanj pet let delovnih izkušenj, * znanje slovenščine in angleščine na stopnji C1.

Kandidati, uvrščeni v ožji izbor, bodo pozvani, da predložijo obširnejšo vizijo razvoja akademije tako na pedagoškem kot na raziskovalnem področju.

Delovno mesto bo na voljo od 3. 3. 2020. Pogodbo bomo sklenili za polni delovni čas, določen čas štirih let, za obdobje mandata, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Obvezne priloge k prijavi : * življenjepis, * dokazila o izpolnjevanju pogojev, * znanstvena in strokovna bibliografija, * motivacijsko pismo s kratkim opisom vizije razvoja akademije v mednarodnem prostoru, * kontaktni podatki za pridobitev priporočil.

Rok za prijavo je do 26. 2. 2020.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si. Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si