ASISTENT s področja računalništva, elektrotehnike ali druge ustrezne tehniške smeri

Datum objave: 13. 9. 2013
Zaposlitev

Univerza v Novi Gorici želi zaposliti ASISTENTA (m/ž) v Centru za sisteme in informacijske tehnologije.
Rok za prijavo do vključno 14. 10. 2013

Od kandidatov pričakujemo:

• da imajo doktorat znanosti iz ustreznega področja ali so vpisani na doktorski študij iz
ustreznega področja v študijskem letu 2013/14,
• da imajo naziv asistent ali izpolnjujejo pogoje za habilitacijo v ustrezen akademski naziv,
• da bodo prevzeli pedagoške obveznosti do deset ur tedensko,
• zaželjene izkušnje na področju baz podatkov, računalniške obdelave podatkov, osnovna
znanja programiranja in znanje angleškega jezika ter izkušnje z raziskovalnim delom.
Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi ter opis dosedanjega dela. Zaželjeno je, da kandidati/kandidatke predložijo okvirni načrt ali opis željenega področja svojega raziskovalnega dela (največ 1 stran).

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo do 14.10.2013 na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.

Priponke

Kontakt

Prijave in kontakti:
Tea Stibilj Nemec, telefon: 05-33 15 261, e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si