ASISTENT s področja VINOGRADNIŠTVA ali AGRONOMIJE

Datum objave: 17. 7. 2013
Zaposlitev

Univerza v Novi Gorici objavlja naslednje delovno mesto:

ASISTENT s področja VINOGRADNIŠTVA ali AGRONOMIJE
Rok prijave do 7. 8. 2013

Od kandidatov pričakujemo:
• da imajo najmanj univerzitetno izobrazbo ali magistrsko izobrazbo II. stopnje s področja
vinogradništva ali agronomije.
• zaželjene izkušnje na področju vinogradništva, osnovnih analiz v vinogradništvu, osnovnih analiz
kakovosti grozdja, mošta in vina, osnovna znanja o pridelavi vina, znanje angleškega jezika,
uporaba orodij Word, Excel, Powerpoint.
• izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv asistent na Univerzi v Novi Gorici (povprečje vseh ocen
na dodiplomskem študiju najmanj 8).
• Vozniški izpit B kategorije (alternativno tudi F).

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi ter opis dosedanjega dela v elektronski obliki.

Priponke

Kontakt

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo do 7. 8. 2013 na naslov: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica.

Prijave in kontakti:
Tea Stibilj Nemec, telefon: 05-33 15 261, e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si