ASISTENT

Datum objave: 5. 6. 2013
Zaposlitev

Univerza v Novi Gorici objavlja naslednje delovno mesto: ASISTENT (m/ž)

Rok za prijavo do 21.06.2013.

Od kandidatov pričakujemo:
• da imajo najmanj univerzitetno izobrazbo ali magistrsko izobrazbo II. stopnje s področja naravoslovja ali varstva okolja
• zaželjene izkušnje na področju monitoringa okolja
• vpis na doktorski študij na Univerzi v Novi Gorici v letu 2013/14

Izbrani kandidat/kandidatka bo neposredno vključen v mednarodni raziskovalni projekta ASTIS.
Predviden nastop dela 1.7.2013, trajanje zaposlitve do 31.10.2014.

Podrobnosti projekta v nadaljevanju razpisa.

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi ter opis dosedanjega dela v elektronski obliki.

PROJEKT ASTIS

Cilj predlaganega projekta je pripraviti strokovne podlage za pomembna vprašanja italijansko-slovenske meje na področju upravljanja z vodami v čezmejnem povodju reke Soče, s poudarkom na celovitem upravljanju čezmejnih vodonosnikov, predvsem glede izboljšanja kakovostnega in količinskega stanja podzemnih vodnih virov, učinkovite zaščite in rabe čezmejnih vodonosnikov.
Aktivnosti projekta se bodo izvajale na območjih čezmejnih vodonosnikov vzdolž slovensko – italijanske meje. V dveh vzorčnih območjih – enim za kraški vodonosnik (Kanin) in enim za medzrnski vodonosnik (nanosi reke Soče) bodo izvedene podrobnejše raziskave in aktivnosti.

Pričakovani rezultati projekta so:
- Dopolnjena baza podatkov GIS skupnih čezmejnih vodonosnikov,
- Identifikacija občutljivih kazalcev in najboljših metodologij za določitev razmerja med stroški in rezultati karakterizacije teles podzemne vode na nivoju čezmejnega povodja ter spremljanja
problematike degradacije in ugotavljanja vzrokov (naravnih in / ali antropogenih).
- Opredelitev stroškov in koristi tako gospodarskih kot tudi okoljskih zaradi prehoda iz
razdrobljega na celotno spremljanje in upravljanje virov podzemne vode v čezmejnem območju
in kateri ukrepi lahko ublažijo podnebne spremembe v teku.
- Smernice za kvalitativno in kvantitativno izboljšanje stanja čezmejnih voda in podzemne vode,
za skupni sistem integriranega upravljanja čezmejne podzemne vode.
- Predlog za vključitev območja Julijskih Alp med območja visoko kakovostnih vodnih virov, v
skladu z okvirno vodno direktivo.

Priponke

Kontakt

Prijave in kontakti:
Tea Stibilj Nemec, telefon: 05-33 15 261, e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si