Vabilo na pogovorni večer

Datum objave: 15. 5. 2023
Dogodki
petek
19
maj
Ura:
19.00
Lokacija:
Viteška dvorana, grad Štanjel

Lepo vabljeni na pogovorni večer o zgodovini in pomeni plemiške družine Kobenzl v Štanjelu, na Krasu in Goriškem, ki bo potekal v petek, 19. maja 2023, ob 19. uri v Viteški dvorani na gradu Štanjel.

Kobenzli/Cobenzli so bili goriška plemiška družina, ki je imela med 16. in 19. stoletjem tako na Kranjskem kot na Goriškem obsežno zemljiško posest, njeni člani pa so opravljali nekatere najvišje funkcije v civilni in cerkveni sferi srednjeevropskega prostora. Predvideva se, da naj bi rod Kobenzlov izhajal iz premožne kraške kmečke družine, ki je v Štanjelu prevzela obrambne naloge.

Na pogovornem večeru bomo predstavili knjigo Cobenzl: evropska rodbina med politiko, umetnostjo in diplomacijo (1508–1823) ter premišljevali o vlogi rodbine pri razumevanju kulturne zgodovine Štanjela, Krasa ter okoliških vasi na Goriškem. Razmišljali bomo, kako je rodbina delovala v prostoru, ki še ni bil razdeljen z državnimi, kulturnimi in simbolnimi mejami oziroma v času novega veka, ki ga zaznamujejo meje plemiških rodbin in fevdalnih posebnosti.

Večer, ki ga bosta povezovala Valentin Medvešček in dr. Jasna Fakin Bajec, bodo oblikovali:

  • mag. Alessio Stasi, sourednik knjige (Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici)
  • dr. Robert Devetak (Inštitut za narodnostna vprašanja in Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici)
  • dr. Vojko Pavlin (ZRC SAZU, Zgodovinski Inštitut Milka Kosa)
  • Valentin Medvešček, magistrski študent (Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem)

Priponke