Ustanoviteljema, Institutu "Jožef Stefan" in Mestni občini Nova Gorica, se 22. decembra s pospisom pogodbe pridružita Znanstvenoraziskovalni center SAZU in Občina Ajdovščina

22. december 2003

Smeri razvoja Politehnike Nova Gorica, ki jih je sprejel senat 27. avgusta 2003, zahtevajo načrtno širjenje raziskovalnih in študijskih programov na področjih, ki so pomembna tako z uporabnega stališča, kakor tudi s stališča širjenja narodne zavesti in svetovne zakladnice znanja, istočasno pa od nas zahteva na eni strani večjo vpetost v lokalno okolje in mednarodno povezanost in prepoznavnost.

Že dosedanja intenzivna rast Politehnike Nova Gorica je imela za posledico neprestano naraščanje števila študentov, ki jih je z letošnjo generacijo že preko 600, kar postavlja pred ustanovo nove kadrovske in prostorske zahteve. Novi programi, ki jih uvajamo, bodo zahteve le povečali. Zato je Politehnika Nova Gorica poiskala nove strateške partnerje in jih privabila k sodelovanju v obliki novih soustanoviteljev naše ustanove. Nova soustanovitelja tako postajata:

  • Znanstvenoraziskovalni center SAZU in
  • Občina Ajdovščina,

ki se tako pridružujeta ustanoviteljema Institutu »Jožef Stefan« in Mestni občini Nova Gorica.

ZRC SAZU je eden najprestižnejših raziskovalnih institutov v Sloveniji. Glavna področja raziskovanja ZRC SAZU so jezikoslovje, literarne vede, zgodovina, muzikologija, umetnostna zgodovina, arheologija, etnologija in etnomuzikologija, filozofija, migracijske študije, geografija, prostorske vede, krasoslovje, biologija, paleontologija in medicina. ZRC SAZU je edinstven prostor interdisciplinarnega dela, ki omogoča celovit pristop k proučevanju naravnih in kulturnih fenomenov.
Sodelovanje med ZRC SAZU in Politehniko Nova Gorica ima kratko a uspešno zgodovino. Naši raziskovalci so skupaj načrtovali nove študijske programe Slovenistika, Krasoslovje in Interkulturni študiji in se tudi zavezali, da jih bomo skupaj izvajali na Politehniki Nova Gorica. Zato smo prepričani, da bo status soustanovitelja odstranil še zadnje ovire medinstitucionalnega sodelovanja in sodelovanje med obema institucijama pospešil in še uspešneje prepletel. S tem bo ZRC SAZU učinkovito dopolnjeval ustanoviteljsko vlogo Instituta »Jožef Stefan«, ki bo še naprej skrbel za izvajanje raziskovalne in pedagoške dejavnosti ter kadrovske rasti Politehnike Nova Gorica na področja naravoslovnih in tehniških znanosti.

Občina Ajdovščina je druga največja občina na Severnem Primorskem. Zanjo sta značilni uspešna gospodarska rast in želja po splošnem razvoju. Zato vedno znova dokazuje, da želi z vso resnostjo uresničevati politiko razvoja okolja, ki bo temeljilo na znanju, podjetništvu in zahtevnih tehnologijah. Zaveda se, da tega danes ni mogoče doseči brez posameznikov, ki so ustrezno izobraženi in inštitucij, ki tako znanje kreirajo. S prihodom Politehnike Nova Gorica v Ajdovščino dobiva oboje. Zato se je občinski svet na svoji seji 20. novembra 2003 soglasno odločil, da pristopi k soustanoviteljstvu Politehnike Nova Gorica. Da bi lahko v Ajdovščini čimprej prenesli del dejavnosti Politehnike Nova Gorica in začeli graditi kampus, je občinski svet na isti seji potrdil darilno pogodbo, s katero Politehniki Nova Gorica podarja v trajno last stavbo v kompleksu bivše vojašnice »Srečko Kosovel«. V poslopju, s skupno uporabno površino okrog 1.700 m2, bo Politehnika Nova Gorica izvajala študijske in raziskovalne programe s področja naravoslovja in tehnike.
S širjenjem soustanoviteljev Politehnike Nova Gorica se uravnoteženo prepletata skrb za infrastrukturo in lokalno podporo razvoju Politehnike Nova Gorica ter pomoč pri razvoju raziskovalne in pedagoške dejavnosti.