Podelitev prvega naziva častni doktor nobelovcu prof. dr. Jamesu W. Croninu

21. september 2000

Senat Politehnike Nova Gorica je na seji 25. maja 2000 sklenil, da naziv častni doktor Univerze v Novi Gorici – doctor honoris causa – prejme prof. dr. James W. Cronin v znak priznanja in zahvale za sodelovanje in promocijo Politehnike Nova Gorica v svetu.

Prof. dr. James W. Cronin je doktoriral iz fizike na Univerzi v Chicagu leta 1995. Svoje raziskovalno delo je posvetil študiju nevtralnih kaonov. V začetku šestedesetih let je vodil eksperiment, ki je leta 1963 pripeljal do odkritja kršitve simetrije CP. V zadnjem obdobju se je posvetil raziskovanju kozmičnih žarkov pri ekstremno visokih energijah in tako postal pionir na novem področju astronomije s kozmičnimi žarki. Leta 1995 je k sodelovanju na projektu P. Auger povabil prof. dr. Danila Zavrtanika. S tem se je začelo plodno sodelovanje, ki traja še danes, kar je ključno prispevalo k nastanku novega raziskovalnega področja astrofizike osnovnih delcev na Slovenskem.

Prof. dr. James Cronin je častni doktor Univerze Pierre et Marie Curie v Parizu in Univerze v Leedsu. Je tudi prejemnik več uglednih priznanj, za odkritje kršitve simetrije CP pa je leta 1980 prejel Nobelovo nagrado za fiziko skupaj s kolegom prof. dr. Val Fitch-em.