Univerza v Novi Gorici se je ponovno uvrstila na izjemno 228. mesto na mednarodni lestvice RUR (Round University Ranking)

Po rezultatih mednarodne lestvice RUR (Round University Ranking), ki ocenjuje in razvršča najboljše svetovne univerze, se je v letu 2022 Univerza v Novi Gorici ponovno uvrstila na izjemno 228. mesto.

Tudi v prejšnjih letih je dosegala zelo dobre uvrstitve, v letu 2019 doslej najvišje 140. mesto. Na prvih mestih v tej lestvici prevladujejo najbolj znane ameriške (Kalifornijski tehnološki inštitut, Univerza Stanford, Univerza Harvard, …) in angleške univerze (Univerza v Oxfordu, Univerza v Cambridgeu, …).

Lestvica RUR kaže, da je Univerza v Novi Gorici v vseh elementih kakovosti najboljše uvrščena slovenska univerza. Doslej se nobena druga slovenska univerza ni uvrščala tako visoko na kateri od mednarodno uveljavljenih rangirnih lestvic svetovnih univerz. UNG prekaša tudi starejše in večje univerze v naši soseščini. (Glej razvrstitev svetovnih univerz na RUR lestvici po regijah na zemljevidu: The world map of RUR Ranking)

Lestvica RUR vsako leto ocenjuje najboljše svetovne univerze ter jih razvršča po doseženih skupnih rezultatih in posebej po štirih področjih: poučevanje, raziskave, internacionalizacija in finančna vzdržnost. Ob podrobnejšem pregledu rezultatov lahko ugotovimo, da se UNG na treh od štirih področij ocenjevanja uvršča bolje od 255. mesta, edino na področju finančne vzdržnosti na 346. mesto. Slednji element je seveda tisti, na katerega ima inštitucija med vsemi najmanj vpliva oziroma je v največji meri odvisna od družbene podpore visokemu šolstvu in znanosti. Še očitneje omenjeni razkorak ilustrira spodnja slika, kjer je prikazana skupna uvrstitev UNG na lestvici od leta 2017 dalje (v rdečem), posebej pa uvrstivev zgolj glede na finančno vzdržnost (v modrem).

Picture 1

Obstajajo različne lestvice ocenjevanja svetovnih univerz, ločijo se po podrobnostih uporabljene metodologije. Zaradi tega tudi uvrstitve posameznih slovenskih univerz (vsaj tistih, ki so na lestvice uvrščene) na različnih lesticah variirajo. Zanimivo pa je, da tudi Univerza v Ljubljani ob pregledu rezultatov drugega ocenjevanja prihaja do podobnih zaključkov, kot zgoraj.

Oblikovanje lestvice RUR temelji na podatkih o svetovnih univerzah, ki jih v okviru globalnega projekta Global Institutional Profiles Project zbira družba Clarivate Analytics.

Na osnovi zbranih podatkov je v okviru lestvice RUR izvedena analiza, v kateri je upoštevanih 20 indikatorjev kakovosti iz omenjenih štirih področji. Ob tem v skupno oceno največ prispevajo kazalci s področja raziskav (40 %) in poučevanja (40 %). Metodologija je opisana na spletni strani. Pri vseh kazalcih je upoštevana velikost inštitucije, tako da lahko glede na kakovost dela enakovredno primerjamo majhne in velike univerze.

Tovrstna ocenjevanja univerz so pomembna za bodoče študente, ki se odločajo, na kateri univerzi bodo študirali, saj sta kakovost študija in izbira študijskih programov, ki zagotavljajo visoko zaposljivost, za njih ključna. Pomembna pa so tudi za delodajalce, ki lahko izvedo, iz katerih univerz lahko pričakujejo najbolje izobražene mlade strokovnjake.

Univerza v Novi Gorici si bo tudi v bodoče prizadevala za osnovno vodilo našega delovanja, povečevanje kakovosti izobraževalne in znanstveno-raziskovalne dejavnosti. V sodelovanju z resornim ministrstvom bomo skušali najti poti do boljših uvrstitev tudi v smislu finančne vzdržnosti. Prepričani smo, da se bodo naša prizadevanja zrcalila tudi na uvrstitvah na lestvicah svetovnih univerz.