Izbrana poglavja iz svetovne književnosti

Študijski program prve stopnje Slovenistika - prenovljen / Fakulteta za humanistiko

Ameriška književnost:

 • J. D. Salinger: The Catcher in the Rye (Varuh v rži) (1951) E-gradivo
 • Ralph Ellison: Invisible Man (Nevidni človek) (1952) Katalog E-gradivo
 • Flannery O'Connor: A Good Man is Hard to Find (Težko je najti dobrega človeka in druge zgodbe) (1955) E-gradivo
 • Truman Capote: In Cold Blood (Hladnokrvno) (1966) E-gradivo
 • Kurt Vonnegut: Slaughterhouse 5 (Klavnica 5) (1969) E-gradivo
 • Don DeLillo: White Noise (Beli šum) (1985) Katalog E-gradivo
 • Toni Morrison: Beloved (Ljubljena) (1987) Katalog Katalog E-gradivo
 • Jhumpa Lahiri: zbirka kratkih zgodb Interpreter of Maladies (Tolmač tegob) (1999) Katalog E-gradivo

Britanska književnost:

Izbor teoretičnih del, ki bodo spremljala obravnavo literarnih del:

 • Kos. Pregled svetovne književnosti, 2005. Katalog
 • J. Baudrillard: Simulaker in simulacija, 1999.
 • M. Bradbury: The Modern American Novel, 1992 Katalog E-gradivo
 • Debeljak: Postmoderna sfinga: kontinuiteta modernosti in Postmodernosti, 1989
 • Na ruševinah modernosti: institucija umetnosti in njene zgodovinske oblike, 1999.
 • L. Flis: Factual Fictions: Narrative Truth and the Contemporary American Documentary Novel, 2010. Katalog
 • Hutcheon: The Politics of Postmodernism, 1989. Katalog E-gradivo
 • A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction, 1995. Katalog E-gradivo
 • F. Jameson: Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, 1991. Tudi SLO prevod: Postmodernizem. Ljubljana: Analecta, 1992. E-gradivo
 • T. Virk: Strah pred naivnostjo: poetika postmodernistične proze, 2000. Katalog
 • Postmoderna in mlada slovenska proza, 1991.
 • Waugh, Patricia. Practicing Postmodernism/ Reading Modernism, 1993.