Izbrana poglavja iz novejše slovenske književnosti

Študijski program prve stopnje Slovenistika - prenovljen / Fakulteta za humanistiko

  • J. Kos: Literarna teorija Katalog
  • M. Kmecl: Mala literarna teorija Katalog
  • M. Juvan: Literarna veda v rekonstrukciji Katalog

Poezija:
Prešeren, Jenko, Gregorčič, Cankar, Murn, Kette, Župančič, Podbevšek, Kosovel, Vodušek, Kocbek, Kajuh, Balantič, Menart, Zajc, Strniša, Makarovič, Šalamun, Jesih, Zupan, Komelj

Proza in dramatika:
Jurčič, Tavčar, Cankar, Govekar, Pregelj, Grum, Prežih, Kosmač, Kranjec, Potrč, Smole, Zidar, Kozak, Strniša, Kovačič, Jančar, Lainšček, Virk