Diskurzi v praksi 1

Medijske umetnosti in prakse - podiplomski / Akademija umetnosti

Teme predavanj se v tem vsebinskem okviru vsako leto menjajo in s tem tudi obvezna ter priporočena literatura.