2 - Videofilm III

Digitalne umetnosti in prakse - dodiplomski / Akademija umetnosti

  • Michael Rabiger & Hurbis-Cherrier: Directing, film techniques and aesthetics - (New York (NY) ; London [i. e.] Abingdon (Oxon) : Focal Press, 2020) Katalog
  • Danijel Arijon - Grammar of the film language (Los Angeles : Silman-James Press, 1991) Katalog E-gradivo
  • Directing Actors - Judith Weston (Studio City, CA : Michael Wiese Productions, cop. 1996) E-gradivo

Priporočena literatura:

  • Kako obleči Akt - Yvette Biro (Karantanija: Zavod za odprto družbo v Sloveniji, 1998) Katalog
  • Mckee, Robert: Zgodba: substanca, struktura, stil in načela scenarističnega pisanja, UMCO d.d. 2008. Katalog