8 - Zgodovina in teorija umetnosti in medijev II

Digitalne umetnosti in prakse - dodiplomski / Akademija umetnosti

 • Belting, Hans: Antropologija podobe: Osnutki znanosti o podobi. Ljubljana: Studia humanitatis, 2004. Katalog
 • Gombrich, Ernst: The Story of Art. London: Phaidon 1995. Katalog Katalog E-gradivo
 • Weidemar J., Horst, Antony F. Janson: History of Art. London: Thames and Hudson 2001.
 • Prassel, Igor: Filmografija slovenskega animiranega filma 1952-2012. Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2012. Katalog
 • Bendazzi, Giannalberto: Animation: A World History. Vol. I-III. Routledge, 2017. Katalog E-gradivo2
 • Bendazzi, Giannalberto: Cartoons, One Hundred Years of Animation. Indiana University Press, 1994. Katalog E-gradivo
 • Barthes, Roland: Camera Lucida: Zapiski o fotografiji. Ljubljana: Studia humanitatis, 2004. Katalog E-gradivo
 • Sontag, Susan: Pogled na bolečino drugega. Ljubljana: Sophia, 2006. Katalog
 • Sontag, Susan: O fotografiji. Ljubljana: Študentska založba, 2001. Katalog
 • Bordwell, David, Kristin Thompson: Zgodovina filma. Ljubljana: Umco in Slovenska kinoteka, 2010. Katalog
 • Cook, Pam: Knjiga o filmu. Ljubljana: Umco in Slovenska kinoteka, 2008. Katalog
 • Bazin, André: Kaj je film? Ljubljana: Kino, 2010. Katalog
 • Berger, John: Načini gledanja. Ljubljana: Zavod Emanat, 2008. (Berger, John: Ways of Seeing, based on the BBC television series, BBC and Penguin Books, London 1972.) Katalog
 • Franscina, Francis and Harris, Jonathan (ur.): Art in Modern Culture. An Antology of Critical Texts. London: Press Limited, 1992. Katalog E-gradivo
 • Praznik, Katja: Paradoks neplačanega umetniškega dela. Avtonomija umetnosti, avantgarda in kulturna politika na prehodu v postsocializem. Ljubljana: Sophia, 2016. (Praznik, Katja. Art Work: Invisible Labour and the Legacy of Yugoslav Socialism. Toronto ; Buffalo ; London: University of Toronto Press, 2021.) Katalog

Priporočena literatura:

 • Frizot, Michel et al. (ur.): A new History Of Photography. Konemann, 1998. Katalog E-gradivo
 • Daney, Serge: Filmski spisi. Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2001. Katalog
 • Dolmark, Jože: Tkanje pogledov: Slovenska kinoteka, 2012. Katalog
 • Filmska enciklopedija. Zagreb: Jugoslovenski leksikografski zavod, 1986-1990. Katalog
 • Kavčič, Bojan, Zdenko Vrdlovec: Filmski leksikon. Ljubljana: Modrijan, 1999. Katalog
 • Gianetti, Louis: Razumeti film. Ljubljana: Umco, 2009.
 • Siegfried Kracauer: Ornament množice: eseji. Ljubljana: Založba Cf, 2021. Katalog (v nemščini)
 • Siegfried Kracauer: Filmska čitanka. Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2017. Katalog
 • Posamezni zvezki (o filmskih avtorjih) zbirke KINOTEČNI ZVEZKI, Ljubljana: Slovenska kinoteka.