4 - Novi mediji I

Digitalne umetnosti in prakse - dodiplomski / Akademija umetnosti

KNJIŽNI VIRI:

  • Chapman, Jenny in Nigel Chapman. Digital Multimedia. Chichester: Wiley & Sons. 2004. E-gradivo
  • Purg, Peter. Uvod v medije. Ljubljana: IAM, 2008. E-gradivo
  • Kindem, Gorham in Robert B. Musburger. Introduction to Media Production, The Path to Digital Media Production. London: Focal Press, 2004.
  • Manovich, Lev. The Language of New Media. The MIT Press, 2002. E-gradivo
  • Oblak T. in G. Petrič. Splet kot medij in mediji na spletu. Ljubljana: Zbirka Media, FDV, 2005. E-gradivo
  • Thissen, Frank in J. G. Rager. Screen Design Manual: Communicating Effectively Through Multimedia. London: Springer, 2003.
  • Wands, Bruce. Art of the Digital Age. Thames & Hudson, 2007. Katalog
  • Espen J. J. Aarseth: Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature E-gradivo

SPLETNO DOSTOPNI VIRI: