Integrirano projektno delo

Podiplomski doktorski študijski program Študiji kulturne dediščine / Fakulteta za podiplomski študij

Študenti bodo med predavanji prejeli seznam literature in virov, ki se nanašajo na aktualne teme, ki jih v okviru raziskovalnega dela študenti raziskujejo.