Izbrana poglavja iz onesnaževanja voda

Podiplomski doktorski študijski program Znanosti o okolju / Fakulteta za podiplomski študij

Wetzel, R.G., 2001: Limnology: Lake and River Ecosystems. Academic Press, San Diego. Katalog E-gradivo
Izbrani članki s področja onesnaževanja voda (vsaj 20 člankov).