Geodiverziteta kraških območij

Podiplomski doktorski študijski program Krasoslovje / Fakulteta za podiplomski študij

 • Gray M., 2004. Geodiversity: Valuing and conserving abiotic nature. John Wiley & Sons, Chichester: 434 pp.
  E-gradivo
 • Gray M., 2013. Geodiversity: Valuing and Conserving Abiotic Nature (2nd Edition). Willey-Blackwell, Chichester: 512 pp. E-gradivo
 • Williams P., 2008. World Heritage Caves and Karst. IUCN, Gland: 57 pp.
 • Erhatič B., 2007. Reliefne oblike kot geodiverziteta (geomorfološka naravna dediščina). Dela 28: 59-74.
  E-gradivo
 • Erhatič B., Zorn M., 2012. Geodiversity and geomorphosite research in Slovenia. Geografski vestnik 84/1: 51-63.
  E-gradivo
 • Panizza M., 2003. Karst landforms as geomorphosites. Dela 20: 19-26. E-gradivo
 • Guide to New South Wales Karst and Caves. Office of Environment and Heritage, Department of Premier and Cabinet, Sydney: 40 pp. E-gradivo