Geologija krasa

Podiplomski doktorski študijski program Krasoslovje / Fakulteta za podiplomski študij

 • Dunham, R.J., 1962: Classification of carbonate rocks according to depositional texture.-
 • In: Ham, W.E. (ed.) Classification of Carbonate Rocks. Am. Ass. Petrol. Geol., 1, 108-121, Tulsa. https://doi.org/10.1306/M1357
 • Folk, R.L., 1959: Practical petrographic classification of limestones.- Am. Ass. Petrol.
 • Geol. Bull., 43, 1-38. https://doi.org/10.1306/0BDA5C36-16BD-11D7-8645000102C1865D
 • Folk, R.L., 1962: Spectral subdivision of limestones types. In: W. E. Ham (ed.) Classification of carbonate rocks. Am. Ass. Petrol. Geol., 1: 62-84, Tulsa. https://doi.org/10.1306/M1357
 • Gams, I., 2004: Kras v Sloveniji v prostoru in času.- Založba ZRC, 515 str., Ljubljana. Katalog
 • Palmer, A.N., 2007: Cave Geology.- Cave books, 454 str., Dayton. Katalog
 • Tišljar, J. 1987: Petrologija sedimentnih stijena.- RGN Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 242 str., Zagreb.
 • Tišljar, J. 2001: Sedimentologija karbonata i evaporita.- RGN Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 375 str., Zagreb.
 • Tucker, M.E. 2001: Sedimentary petrology, An Introduction to the Origin of Sedimentary Rocks (3rd edition).- 262 str., Blackwell science, Oxford. Katalog E-gradivo
 • Tucker, M.E. & Wright, V.P. 1990: Carbonate Sedimentology.- Blackwell Scientific Publ., 482 str., Oxford, London. Katalog
 • Izbrani članki iz znanstvenih revij.