Aktivna tektonika in kras

Podiplomski doktorski študijski program Krasoslovje / Fakulteta za podiplomski študij

• Placer, L., 1981, Geološka zgradba jugozahodne Slovenije.- Geologija 24/1, 27-60, Ljubljana. E-gradivo
• Placer, L., 1999: Prispevek k makrotektonski rajonizaciji mejnega ozemlja med Južnimi Alpami in Zunanjimi Dinaridi.- Geologija 41, 223-255 (1998), Ljubljana. E-gradivo
• Ribarič, V., 1994: Potresi v Sloveniji: Ob stoti obletnici velikega ljubljanskega potresa. Ljubljana: Slovenska matica v Ljubljani, 173 str. Katalog
• McCalpin, J. P. (ed) 1996: Paleoseismology.- San Diego, Academic Press, 588 pp. E-gradivo
• Moores E.M, & Twiss R.J, 1995: Tectonics.- 415 pp., W.H. Freeman and Company, New York. E-gradivo
• Twiss R.J. & Moores E.M., 1992: Structural geology.- 532 pp., W.H. Freeman and Company, New York.
• Zang A. & Stephansson, O. 2009: Stress Field of the Earth's Crust.- 240 pp., Springer E-gradivo
• Yeats, R.S., Sieh, K. & Allen, C.R., 1997: The geology of earthquakes.- Oxford, Oxford university press, 568 pp. E-gradivo