Dinarski kras

Podiplomski doktorski študijski program Krasoslovje / Fakulteta za podiplomski študij

 • Bonacci, O., 1987: Karst Hydrology.- Springer-Verlag, 184 pp, Berlin, Heidelberg.
 • Gams, I., 1973: Slovenska kraška terminologija, 1973, Ljubljana. Katalog
 • Gams, I., 2004: Kras v Sloveniji v prostoru in času.- Založba ZRC 515 str., Ljubljana. Katalog
 • Gunn, J., (editor) 2004: Encyclopedia of Caves and Karst Science.- Fitzroy Dearborn, 902 p., New York, London. Katalog E-gradivo
 • Herak, Milan & Stringfield, V.T., 1972: Karst. Important Karst Regions of the Northern Hemisphere.- XIV + 1-551, Amsterdam etc. Katalog E-gradivo
 • Jakucs, L., 1977: Morphogenetics of karst region, Budapest.Katalog
 • Kranjc, Andrej/Ed., 1997: Slovene Classical Karst 1-254, Ljubljana (159906) Katalog
 • Mihevc, A. 2001: Speleogeneza Divaškega krasa. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana. Katalog
 • Milanović, P.T., 1979: Hidrogeologija karsta.- HE Trebišnjica, 302 pp, Trebinje.
 • Nicod J., 2003: Les karsts dinariques : paysages et problemes : Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro = Slovenija, Hrvaška, Bosna-Hercegovina,Črna gora / Jean Nicod. – Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Nîmes : Association Française de Karstologie, 183 str. Katalog
 • Roglič, J., 1957: Zaravni u vapnencima. Geografski glasnik 19, 103-134, Zagreb. E-gradivo
 • Izbrani članki iz ustreznih domačih in tujih strokovnih revij.