Geomorfologija krasa

Podiplomski doktorski študijski program Krasoslovje / Fakulteta za podiplomski študij

  • Ford, D., & P., Williams, 2007: Karst Hydrogeology and Geomorphology, 576, London. Katalog E-gradivo
  • Gams, I., 1973: Slovenska kraška terminologija, 1973, Ljubljana. • Gams, I., 1973: Slovenska kraška terminologija, 1973, Ljubljana. Katalog
  • Gams, I., 2004: Kras v Sloveniji v prostoru in času.- Založba ZRC 515 str., Ljubljana. Katalog
  • Gunn, J., (editor) 2004: Encyclopedia of Caves and Karst Science.- Fitzroy Dearborn, 902 p., New York, London. Katalog E-gradivo
  • Herak, Milan & Stringfield, V.T., 1972: Karst. Important Karst Regions of the Northern Hemisphere.- XIV + 1-551, Amsterdam etc. Katalog E-gradivo
  • Jakucs, L., 1977: Morphogenetics of karst region, Budapest. Katalog
  • Kranjc, Andrej/Ed., 1997: Slovene Classical Karst. 1-254, Ljubljana (159906) Katalog
  • Salomon, J.N. 2000: Précis de karstologie,249, Presses universitaires de Bordeaux,- 249, Bordeaux.
  • Izbrani članki iz ustreznih domačih in tujih strokovnih revij.