Izbrana poglavja iz digitalne humanistike

Podiplomski doktorski študijski program Humanistika / Fakulteta za podiplomski študij

Glede na naravo predmeta literatura ni predpisana vnaprej. Določi se vsako leto posebej glede na aktualne vsebine, delno pa jo kot del študijskega procesa poiščejo tudi študenti sami.