Dvajseto stoletje – stoletje globalizacije

Podiplomski doktorski študijski program Humanistika / Fakulteta za podiplomski študij

  • Mark Mazower, Temna celina. Dvajseto stoletje v Evropi. Mladinska knjiga, Ljubljana 2002.
  • Eric Hobsbawm, Čas skrajnosti – svetovna zgodovina 1914–1991. Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana 2000. Katalog
  • Slovenska novejša zgodovina. Ljubljana, Mladinska knjiga 2005 (Izbrana poglavja). Katalog
  • Tony Judt, Povojna Evropa: 1945–2005. Ljubljana, Mladinska knjiga 2007.
  • Paul Fussel,Velika vojna in moderni spomin. Ljubljana: Studia humanitatis, 2013. Katalog
  • Winter, Jay, The Great War in history: debates and controversies, 1914 to the present Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2006.Katalog E-gradivo
  • The Cambridge History of the First World War. Vol. 1–3, edited by Jay Winter. - Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2014 (izbrana poglavja). E-gradivo