Disertacija.

Podiplomski doktorski študijski program Fizika / Fakulteta za podiplomski študij

Izbira literature je vezana na ožje področje študentovega dela.