Aplikativno vinarstvo

Podiplomski magistrski študijski program Vinogradništvo in vinarstvo / Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo

• Boulton, Roger B., Vernon L. Singleton, Linda F. Bisson, and Ralph E. Kunkee. (2013) Principles and practices of winemaking. Springer Science & Business Media. Katalog E-gradivo
• Ribéreau-Gayon P., Dubourdieu D., Doneche B., Lonvaud A. (2006). Handbook of Enology. 2006. The Microbiology of Wine and Vinifications. Vol. I, 2nd ed. John Wiley & Sons, New York. Katalog
• Ribéreau-Gayon P., Glories Y., Maujean A., Dubourdieu D. (2006). Handbook of Enology. 2006. The Chemistry of Wine Stabilization and Treatments. Vol. II, 2nd ed. John Wiley & Sons, New York. Katalog
• Jackson, R.S. (2000). Wine science: Principles, practice, perception. London, Academic Press. Katalog E-gradivo
• Margalit, Y. (2004). Concepts in wine technology. Wine Appreciation Guild. Katalog
• Izvlečki predavanj
• Moodle učilnica
• Aktualni, s tematiko povezani znanstveni članki s področja