Italijanski jezik

Visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo / Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo

• Matteo La Grassa: L’Italiano all’Università 1, Edilingua. Katalog
• M. Dardano, P. Trifone: La nuova grammatica della lingua italiana, Zanichelli, Bologna, 1997.
• Latino, M. Muscolino: Una grammatica italiana per tutti, Edilingua, 2004.
• S. Šlenc: Veliki italijansko – slovenski slovar, DZS 1997. Katalog
• S. Šlenc: Veliki slovensko – italijanski slovar, DZS 2006. Katalog
• Drugo pri predavanjih in vajah razdeljeno gradivo (reklamni oglas, prospekti, križanke, plakati, učni listi).