Enološka kemija

Visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo / Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo

  • Yair, M. 2012. Concepts in wine chemistry. The Wine Appreciation Guild, San Francisco, CA. Katalog
  • Ribéreau‐Gayon, P.; Glories, Y.; Maujean, A.; Dubourdieu, D. Handbook of Enology: The Chemistry of Wine Stabilization and Treatments; 1st ed.; Wiley, 2006; ISBN 978-0-470-01037-2. Katalog
  • Moreno, J.; Peinado, R. Enological Chemistry; 1st ed.; Academic Press: London ; Waltham, MA, 2012; ISBN 978-0-12-388438-1. Katalog
  • Waterhouse, A.L.; Sacks, G.L.; Jeffery, D.W. Understanding Wine Chemistry; 2016; ISBN 978-1-118-62780-8.
  • Bioaktivne spojine terana: zbornik prispevkov simpozija = Le sostanze bioattive del terrano : atti del congresso - pubblicazioni scientifiche; Lisjak, K., Ed.; Kmetijski inštitut Slovenije: Ljubljana, 2012; ISBN 978-961-6505-62-8. E-gradivo
  • Prosojnice predavanj, MiTeam učilnica z materiali