Agrometeorologija

Visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo / Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo

• Houghton D.D. 2002. Introduction to Climate Change: Lecture Notes for Meteorologists, WMO, Ženeva, Švica
• Gladstones J. 1992. Viticulture and Environment, Winettles, Adelide
• Bergant K. in sod. 2004. Spremembe podnebja in kmetijstvo v Sloveniji, ARSO, Ljubljana. Katalog
• Gradiva za predavanja – ppt predstavitve, izbrani strokovni članki, ipd. Miteam učilnica.