Analizne metode v pridelavi vina

Visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo / Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo

• Ough, C.S.; Amerine, M.A. 1988. Methods for Analysis of Must and Wines; 2nd ed.; John Wiley & Sons; New York.
• Trajkovič, J.; Mirič, M.; Baras, J. Šiler, B. 1983. Analize životnih namirnica; Tehnološko metalurški fakultet; Beograd.
• Skoog, D.A.; West, D.M.; Holler, F.J. 1996. Fundamentals of Analytical Chemistry; 7th ed.; Saunders; New York. Katalog E-gradivo
• Prosojnice, MiTeam Učilnica z materiali.