Botanika

Visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo / Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo

Temeljna:
• Kranjčič, B. 2002. Botanika. Univerza v Mariboru, Višja agronomska šola. Maribor. Katalog
• Dremastia, M. 2010. Pogled v rastline. 2. izd. Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana. Katalog
• Martinčič, A.; Wraber, T.; Jogan, N.; Ravnik, V.; Podobnik, A.; Turk, B.; Vreš, B. 2007. Mala flora Slovenije. Ključ za določanje praprotnic in semenk. Tehniška založba Slovenije. Katalog
• Bresinsky, A., Koerner, C., Kadereit, J.W., Neuhaus G., Sonnewald U. (eds.) 2008. Strassburger Lehrbuch der Botanik. Spectrum, Stuttgart.
• Prosojnice predavanj, MiTeam učilnica UNG z materiali.

Dodatna:
• Sinkovič, T. 2010. Uvod v Botaniko, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta. E-gradivo