Izbrana poglavja iz jezikoslovnih ved

Študijski program druge stopnje Slovenistika, smer Jezikoslovne vede / Fakulteta za humanistiko

Članki iz različnih revij, predvsem iz tujih kot so na primer: Linguistic Inquiry, Natural Language and Linguistic Theory, Syntax, Lingua, The Linguistic Review, Natural Language Semantics, Language, Linguistics itd.