Analiza manj znanega jezika

Študijski program druge stopnje Slovenistika, smer Jezikoslovne vede / Fakulteta za humanistiko

  • Slovnica konkretnega jezika.
  • Članki in monografije, ki obravnavajo konkretni jezik.
  • Morebitna druga literatura vezana na konkretni jezik.