Gledališče na Slovenskem: historični in teatrološki vidiki

Študijski program druge stopnje Slovenistika, smer Literarne vede / Fakulteta za humanistiko

Aristotel: Poetika. Ljubljana: Študentska založba, 2012.
Patrice Pavis: Gledališki slovar, Ljubljana, MGL, 1997.
Tine Debeljak: Škofjeloška pasijonska procesija in pasijonskih iger nasploh
Janko Glazer: Verske igre v Rušah. V: Janko Glazer: Razprave, članki, ocene. Maribor: Obzorja 1993, str. 937-949.
Filip Kalan: Evropeizacija slovenske gledališke kulture. V: Linhartovo izročilo. Ljubljana: Drama SNG Ljubljana, 1967.
Filip Kalan: Gledališki značaj škofjeloškega pasijona. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1967.
Filip Kalan: Živo gledališko izročilo, Ljubljana, Cankarjeva založba, 1980.
Bratko Kreft: Prvi slovenski dialog in prizor. Dokumenti SGM 10. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1967.
Niko Kuret: Ljubljanska igra o paradižu in njen evropski okvir. Razprave SAZU, Lj, 1958.
Dušan Ludvik: Nemško gledališče v Ljubljani do leta 1790. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1957.
Štefan Vevar: Slovenska gledališka pot. Ljubljana: DZS, 1998.
Stanko Škerlj: O jezuitskem gledališču v Ljubljani. Dokumenti SGM 10. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1967.
Dušan Moravec: Temelji slovenske teatrologije. Ljubljana : Cankarjeva založba, 1990
19.stoletje in obdobje do 1945
Bojan Štih (ur.): Slovenski theater gori postaviti. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981.
Dušan Moravec: Slovensko gledališče Cankarjeve dobe : (1892-1918). Ljubljana : Cankarjeva založba, 1974.
Dušan Moravec: Slovensko gledališče od vojne do vojne, Ljubljana, Cankarjeva založba, 1980.
Oder 57 : (pričevanja) / [uredila Žarko Petan, Tone Partljič]. Ljubljana : Mestno gledališče ljubljansko, 1988.
Draga Ahačič: Neposrednost igre in pomenska polnost govornega izraza kot idejnoestetska zamisel Gledališča ad hoc Dokumenti SGM, št. 78. 2002, 133-144
Ivo Svetina: Gledališče Pekarna (1971-1978) Dokumenti SGM, št. 78. 2002, 111-132
Barbara Sušec Michieli: Zbornik 20 let EG Glej. EG Glej: 1990.
LUKAN, Blaž. Slovenska dramaturgija : dramaturgija kot gledališka praksa, (Zbirka Gledališke monografije). Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2001
KUNST, Bojana (ur.), POGOREVC, Petra (ur.). Sodobne scenske umetnosti, (Zbirka Transformacije, knj. št. 20). Ljubljana: Maska, 2006.
TOPORIŠIČ, Tomaž. Performativni obrat in njegove sledi v sodobnem gledališču in scenskih umetnostih. Amfiteater, 2008, let. 1, št. 1, str. 167-180.
SUŠEC MICHIELI, Barbara (ur.), LUKAN, Blaž (ur.), ŠORLI, Maja (ur.), JEŠELNIK, Simona (ur.). Dinamika sprememb v slovenskem gledališču 20. stoletja. Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo: Maska, 2010