Didaktika jezika

Študijski program druge stopnje Slovenistika, smer Literarne vede / Fakulteta za humanistiko

Kunst Gnamuš, O.: Teorija sporazumevanja, Pedagoški inštitut, Ljubljana 1995.
Pandžić, V.: Govorno i pismeno izražavanje u srednjoj školi, Profil, Zagreb 2001.
Pečjak, S.: Ravni razumevanja in strategije branja, Different, Trzin 1995.
Pulko, S.: Sporočanje v osnovni šoli, Zora, Maribor 2007.
Vogel, J.: Razvijanje razumevanja in vrednotenja govorjenega besedila. Jezik in slovstvo 49/2 (2004), str. 37–56.
Žagar, F.: Šolske besedilne vrste, ZO, Maribor 1992.
Žagar, F.: Didaktika slovenskega jezika v osnovni šoli, ZO, Maribor 1996.