Digitalna humanistika

Študijski program druge stopnje Slovenistika, smer Literarne vede / Fakulteta za humanistiko

• Narvika Bovcon. Umetnost v svetu pametnih strojev. Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, 2009. http://usps.bovcon.com
• Anne Burdick, Johanna Drucker, Peter Lunenfeld, Todd Presner, Jeffrey Schnapp. Digital_Humanities. The MIT Press, 2012. http://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/content/9780262018470_Open_Access_Edition.pdf
• A Companion to Digital Humanities. Susan Schreibman, Ray Simens, John Unsworth, ed. Blackwell, 2004.
• Lev Manovich. The language of new media. The MIT Press, 2001. http://www.manovich.net/LNM/Manovich.pdf
• Janez Strehovec. Besedilo in novi mediji. LUD Literatura, 2007.
• Understanding Digital Humanities. David M. Berry, ed. Palgrave Macmillan, 2012.
• Znanstvene izdaje in elektronski medij. Matija Ogrin, ur. Založba ZRC, 2005. http://nl.ijs.si/e-zrc/bib/eziss-knjiga.pdf