Feministična literarna veda

Študijski program druge stopnje Slovenistika, smer Literarne vede / Fakulteta za humanistiko

 • Cixous, Hélène: Smeh Meduze in druga besedila. Ljubljana: Društvo Apokalipsa, zbirka Fraktal, 2005.
 • Barša, Pavel: Gospostvo človeka in želja ženske. Feminizem med psihoanalizo in poststrukturalizmom. Ljubljana: Društvo Apokalipsa, zbirka Aut, izide 2009.
 • Tillie Olsen: Silences. Feminist Press, 2003 (prva izdaja 1978).
 • Eagleton, Mary, ed.: Feminist Literary Theory. A Reader. Blaskwell Publishers, 1986 – prva izdaja, 1996 – druga izdaja.
 • Cameron, Deborah, ed.: The Feminist Critique of Language. Routledge, 1998 – 1. izdaja, 1999 – 2. izdaja.
 • Code, Lorraine, ed.: Encyclopedia of Feminist Theories. Rotledge, 2000.
 • Showalter, Elaine: Toward a Feminist Poetics. Women’s Writing and Writing About Women. London: Croom Helm, 1979.
 • Showalter, Elaine. A literature of their own: British women novelists from Brontë to Lessing. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1977; London: Virago, 1978.
 • Moi, Torril: Politika spola/ teksta. Ljubljana: Literarno–umetniško društvo Literatura, zbirka Labirinti, Ljubljana, 1999.
 • Felski, Rita: Literature after Feminism. University of Chicago Press, 2003.
 • Le Guin, Ursula K.: Ples na robu sveta; misli o besedah, ženskah, krajih. Ljubljana: Društvo Apokalipsa, zbirka Apokalipsa, 2007.
 • Rich, Adrienne: O lažeh, skrivnostih in molku. Ljubljana: ŠKUC, 2003.
 • Kristeva, Julia: Revolucija pesniškega jezika. Piran: Obalne galerije, Edicija Artes, 2005.
 • Pizan, Christine de: Mesto dam. Ljubljana: Delta, 1999.
 • Beauvoir, Simone de: Drugi spol I, II. Ljubljana: Delta, 1999 in 2000.
 • Woolf, Virginia: Lastna soba. Ljubljana: Založba/cf*, Lila zbirka, 1998.
 • Barthes, Roland: Učna ura. Marcelli, Miroslav: Roland Barthes: od zgodovine k sistemu od sistema k besedilu. Ljubljana: Apokalipsa, zbirka Fraktal, 2003.
 • Barthes, Roland: Le plaisir du texte. Paris: Seuil, 2000.
 • Barthes, Roland: Zadovoljstvo u tekstu. Niš: Gradina, 1975.
 • Bourdieu, Pierre: La domination masculine. Paris: Seuil, 1998.
 • Bourdieu, Pierre: Masculine domination. Cambridge: Polity, Oxford : Blackwell, 2001.
 • Bourdieu, Pierre: Nadvláda mužů. Karolinum, Praha 2000.
 • Butler, Judith: Težave s spolom: feminizem in subverzija identitete. Ljubljana: Škuc, 2001.
 • Irigaray, Luce: Demokracija se začne v dvoje. Ljubljana: Civitas, 2003.
 • Irigaray, Luce: Jaz, ti, me, mi: za kulturo različnosti. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1995.
 • Poniž, Katja Mihurko: Labirinti ljubezni v slovenski književnosti od romantike do II. svetovne vojne. Ljubljana: Sophia, 2008.
 • Poniž, Katja Mihurko: Drzno drugačna. Zofka Kveder in podobe ženskosti. Ljubljana: Delta, 2003.
 • Jevtić, Iva: Julijana iz Norwicha. Ljubljana: Društvo Apokalipsa, zbirka Aut, izide 2009.
 • Borovnik, Silvija: Pišejo ženske drugače? Ljubljana: Mihelač, 1995.
 • Indruchová, Libora Oates, ur.: Dívčí válka s ideologií. Klasické texty angloamerického feministického myšlení. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 1998.
 • Indruchová, Libora Oates, ur.: Ženská literární tradice a hledání identit. Antologie angloamerické feministické literární teorie. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2007.
 • Apokalipsa, posebna številka GENDER (ženska pisava in pisava žensk), št. 90/91/92, 2005.
 • Apokalipsa, posebna številka GENDER (ženska pisava in pisava žensk), št. 124/125, 2008.
 • Strokovna besedila objavljena revijalno (Delta, Apokalipsa, Literatura, Primerjalna književnost, Časopis za kritiko znanosti itd)
 • Leposlovje po sprotni izbiri