Gledališče na Slovenskem od začetkov do razsvetljenstva

Študijski program druge stopnje Slovenistika, smer Literarne vede / Fakulteta za humanistiko

 • Tine Debeljak: Škofjeloška pasijonska procesija in pasijonskih iger nasploh
 • Janko Glazer: Verske igre v Rušah. V: Janko Glazer: Razprave, članki, ocene. Maribor: Obzorja 1993, str. 937-949.
 • France Koblar: Starejša slovenska drama. Ljubljana: DZS, 1951.
 • France Koblar: Slovenska dramatika I. Ljubljana: Slovenska matica, 1972.
 • Filip Kalan: Evropeizacija slovenske gledališke kulture. V: Linhartovo izročilo. Ljubljana: Drama SNG Ljubljana, 1967.
 • Filip Kalan: Gledališki značaj škofjeloškega pasijona. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1967.
 • Bratko Kreft: Prvi slovenski dialog in prizor. Dokumenti SGM 10. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1967.
 • Niko Kuret: Ljubljanska igra o paradižu in njen evropski okvir. Razprave SAZU, Lj, 1958.
 • Dušan Ludvik: Nemško gledališče v Ljubljani do leta 1790. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1957.
 • Štefan Vevar: Slovenska gledališka pot. Ljubljana: DZS, 1998.
 • Stanko Škerlj: O jezuitskem gledališču v Ljubljani. Dokumenti SGM 10. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1967.