Barok in razsvetljenstvo v slovenskem slovstvu

Študijski program druge stopnje Slovenistika, smer Literarne vede / Fakulteta za humanistiko

Primarna literatura bodo izvirni, primarni viri sami. Te bo določil predavatelj specifično glede na izbrane teme. Kot pregledne obravnave bodo predpisani uveljavljeni priročniki (Rupel-Gspan, Pogačnik, Grdina), dopolnjeni s specialnimi članki.

  • A. Gspan, M. Rupel idr.: Zgodovina slovenskega slovstva I. Slovenska matica 1956.
  • Alfonz Gspan: Cvetnik slovenske vezane besede 1, 2. Slovenska matica 1978, 1979.
  • J. Kos: Razsvetljenstvo. Literarni leksikon 28, DZS 1986.
  • M. Ogrin: Vprašanja tradicije Škofjeloškega pasijona. Slavistična revija, št. 3, 2008, str. 289–304.
  • J. Pogačnik: Zgodovina slovenskega slovstva 1. Obzorja, 1968.
  • J. Pogačnik: Slovenska književnost 1. DZS 1998.
  • L. Vidmar: Zois in Horacij. V: Liturgia theologia prima. Celje, Mohorjeva družba 2008, str. 447–463.