Bližnje in oddaljeno branje slovenskega romana

Študijski program prve stopnje Slovenistika - prenovljen / Fakulteta za humanistiko

  • Helga Glušič: Slovenska pripovedna proza v drugi polovici 20. stoletja. Ljubljana, 2002. Katalog
  • Franco Moretti: Distant Reading. London and New York, 2013, 71–86. E-gradivo
  • Jože. Pogačnik: Slovenska književnost I. Ljubljana, 1998. Katalog
  • Ted Underwood: “Distant Reading and the Blurry Edges of Genre”, 22 October 2014. E-gradivo
  • Matthew Willkens, “Digital Humanities and its Application in the Study of Literature and Culture, Comparative Literature, 2015, 67/1, 11–20. E-gradivo
  • Franc Zadravec: Slovenski roman 20. stoletja. Murska Sobota, Ljubljana, 1997. Katalog