Izbrana poglavja iz svetovne književnosti

Študijski program prve stopnje Slovenistika / Fakulteta za humanistiko

 • Kos. Pregled svetovne književnosti, 2005. Katalog
 • J. Baudrillard: Simulaker in simulacija, 1999.
 • M. Bradbury: The Modern American Novel, 1992 E-gradivo
 • Debeljak: Postmoderna sfinga: kontinuiteta modernosti in Postmodernosti, 1989
 • Na ruševinah modernosti: institucija umetnosti in njene zgodovinske oblike, 1999.
 • L. Flis: Factual Fictions: Narrative Truth and the Contemporary American Documentary Novel, 2010. Katalog
 • Hutcheon: The Politics of Postmodernism, 1989. E-gradivo
 • A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction, 1995. E-gradivo
 • F. Jameson: Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, 1991. Tudi SLO prevod: Postmodernizem. Ljubljana: Analecta, 1992. E-gradivo
 • T. Virk: Strah pred naivnostjo: poetika postmodernistične proze, 2000.
 • Postmoderna in mlada slovenska proza, 1991.
 • Waugh, Patricia. Practicing Postmodernism/ Reading Modernism, 1993.