Izbrana poglavja iz starejše slovenske književnosti

Študijski program prve stopnje Slovenistika / Fakulteta za humanistiko

• F. Prešeren, Poezije. Katalog
• F. Prešeren, Zbrano delo. 2. zv. Ljubljana: DZS, 1965, 1966. Katalog
• A. Slodnjak, Prešernovo življenje. Ljubljana: MK, 1954. Katalog
• A. Slodnjak, France Prešeren. Ljubljana: SM, 1984. Katalog
• A. Slodnjak, Neiztrohnjeno srce. Koper: Lipa, 1967. Katalog
• F. Kidrič, Prešeren: 1800-1849, življenje pesnika in pesmi. Ljubljana: Tiskovna madruga, 1938. Katalog1 Katalog2
• B. Paternu, France Prešeren in njegovo pesniško delo 1,2. Ljubljana: MK, 1967, 1977. Katalog
• B. Paternu, France Prešeren: 1800-1849. Bled: Kovač; Ljubljan ZIFF, 1994. Katalog
• J. Kos, Prešeren in njegova doba. Koper: Lipa, 1991. Katalog
• J. Kos, Neznani Prešeren. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1994.
• M. Juvan, Imaginarij Cresta v slovenski literaturi: medbesedilnost recepcije. Ljubljana: LUD Literatura, 1990. E-gradivo
• M. Juvan (ur.), Romantična pesnitev. Ljubljana: FF, 2000. Katalog
• Z. Božič, Slovenska literatura v šoli in Prešeren. Ljubljana: Tangram, 2010. Katalog E-gradivo