Izbrana poglavja iz kulturne zgodovine

Študijski program prve stopnje Slovenistika / Fakulteta za humanistiko

Temeljno literaturo določi predavatelj oziroma predavateljica glede na tematiko predavanj.