Izbrana poglavja iz kulturne zgodovine

Študijski program prve stopnje Kulturna zgodovina / Fakulteta za humanistiko

  • Burke, Peter. 2007. Kaj je kulturna zgodovina. Ljubljana: Založba Sophia. Katalog
  • Fakin Bajec, Jasna- 2011. Procesi ustvarjanja kulturne dediščine. Ljubljana: Založba ZRC SAZU. Katalog
  • Fakin Bajec, Jasna (ur.). 2022. Dediščina v akciji: poti in načini vključevanja dediščinskih praks v vzgojno-izobraževalne vsebine. Ljubljana: Založba ZRC SAZU. E-gradivo
  • Mlekuž, Jernej. 2008. Burek .si?!: koncepti, recepti. Ljubljana: Studia humanitatis. Katalog
  • Buljc, Gregor. 2004. Proizvodnja kulture: vloga in pomen kulturnih prednikov. Maribor: Subkulturni azil.
  • Kozmos, Iva; Pogačar, Martin (ur.). 2022. Social impact in Arts and Culture. Ljubljana: Založba ZRC SAZU. Katalog
  • Petrović Tanja (ur.). 2011. Politike reprezentacije v JV Evropi na prelomu stoletja. Ljubljana: Založba ZRC SAZU. E-gradivo
  • Klepec, Peter. 2019. Matrice podrejanja. Kapitalizem in perverzija 2: Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo. Katalog