Agrarna zgodovina

Študijski program prve stopnje Kulturna zgodovina / Fakulteta za humanistiko

  • Specialno arhivsko gradivo javnega značaja.
  • Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev, Zgodovina agrarnih panog I., Agrarno gospodarstvo, Traditiones, Ljubljana 1970; II. Zv. Družbena razmerja in gibanja, Traditiones, Ljubljana, 1981. Katalog1 Katalog2
  • M. Britovšek, Razkroj agrarne fevdalne strukture na Slovenskem. Slovenska matica, Ljubljana, 1964.
  • D. Darovec, Davki nam pijejo kri: gospodarstvo severozahodne Istre v novem veku v luči beneške davčne politike. ZRS RS Koper, Društvo za zgodovino Južne Primorske, Koper, 2004. Katalog
  • R. Sandgruber, Oesterreichische Agrarstatistik 1750 – 1918. Munchen/ Oldenbourg, München, 1978.
  • Ž. Lazarevič, Kmečki dolgovi na Slovenskem. Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana, 1994.