Arhivistika

Študijski program prve stopnje Kulturna zgodovina / Fakulteta za humanistiko

  • S.Vilfan, J. Žontar, Arhivistika Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana, 1973,
  • J. Žontar, Arhivska veda v 20. stoletju. Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, 2003, Katalog
  • J. Žontar, Priročniki in karte o organizacijski strukturi v deželah Koroški, Kranjski, Primorju in Štajerski do leta 1918. Zgodovinsko-bibliografski vodnik. Graz-Klagenfurt-Ljubljana-Gorizia-Trieste 1988, str. 64–106,
  • S. Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev od naselitve do zloma stare Jugoslavije, Ljubljana 1961 Katalog (vsebine, ki se nanašajo na zvrsti arhivskega gradiva).